Personvernerklæring / GDPR

Denne personvernerklæringen handler om hvordan Racedogs.org samler inn opplysninger fra brukerne og medlemmer og hvordan opplysningene brukes.

 • Behandlinsansvarlig

  Racedogs.org ved eier Svein Åge Jakobsen er behandlingsansvarlig. Det er kun behandlingansvarlig som har tilgang til opplysninger som samles inn og som ikke alle andre/medlemmer har tilgang til. Opplysningene brukes for å holde rede på hvem som eier eller er oppdretter til en registrert hund. Hele formålet med Racedogs.org er å tilby et reister over anene og oppdretter til hunder.

 • Registrerte opplysninger

  Medlemmene registrer selv sine opplysninger som kun er tilgjengelig for andre medlemmer når de er innlogget. Medlemmer har også mulighet for å redigere egne opplysninger. Opplysningene brukes kun som en del av stamtavletilbudet, Racedogs.org bruker ikke opplysningene i annen sammenheng. Det er frivillig å bli medlem og medlemskap regnes som samtykke i denne sammenheng.

 • Cookie

  For at systemet skal fungere etter forutsetningene settes det en informasjonskapsel (cookie), men kun der medlemmer logger seg inn på systemet. For besøkende sette ikke Cookie. Cookien brukes for å holde rede på den innloggede og aktiviteten under perioden som innleogget, herunder registrering og oppdatering av opplysninger. Innholdet i Cookien blir kryptert. Cookien blir liggende på brukerens maskin og gjør det blant annet enklere å logge inn på siden. Cookien slettes etter hvert.

 • Session

  Racedogs.org benytter ikke session.

 • Søk

  Racedogs lagerer ikke søk brukerne eller besøkende foretar på nettstedet.

 • Webanalyse

  Det samles ikke inn informasjon om brukernes aktivtet.

 • Forkalkulator

  Vi lagrer ingen opplysninger på Forkalkulatorsiden. Alt blir borte når du forlater siden.

 • Utlevering av opplysninger

  Racedogs.org leverer ingen opplysninger til tredjepart.

 • Sletting av opplysninger

  Det er selvsagt mulig for brukerne å be om å bli slettet. Dette medfører sletting av konto, sletting av personlig opplysninger, men ikke sletting av hunder og oppdretter. Racedogs.org legger til grunn at ingen eier genene til hunder som er registrert på Racedogs.org.