Utviklet i samarbeid med:

FôrkalkulatorV1.3

Fôrkalkulatoren er et samarbeid mellom Racedogs.org, Veslebraten Data og Sledehund.no.

Her er det mulig å beregne vedlikeholdsbehovet hundene har basert på kroppsvekten – et godt hjelpemiddel for optimal fôring.


Ved å skrive inn prisen du betaler for våtfôret – beregner vi kostnadene i kroner til vedlikeholdsfôringen basert på kroppsvekten og mengden våtfor som skal til for å dekke vedlikeholdsbehovet.Format: 23.3
Format: 09.50
Format: 19.50
Format: 22
Format: 40
Format: 31
Format: 4100
Format: max 99
Format: max 99

Beregning av vedlikeholdsbehovet basert på hundens vekt

Vedlikeholdsbehovet for en hunde på kg er: 0 kcal per døgn!.

Om vedlikeholdsbehovet skal dekkes av våtfôr

Antall gram med våtfôr: 0 gram, eller 0 kg for å dekke vedlikeholdsbehovet.


Pris per hund/døgn med våtfôr: 0 Kr.


Om vedlikeholdsbehovet skal dekkes av tørrfôr

Tørrforet ditt inneholder ca. 0 kcal per kg.


Antall gram med tørrfor: 0 gram eller 0 kg for å dekke vedlikeholdsbehovet.


Pris per hund/døgn med tørrfor: 0 Kr.

Anbefaling

Vi kan ikke gi kvalifiserte råd før vi har noe å beregne og derved gi råd ut i fra. Fyll inn informasjon om pris på våtfôr og tørrfôr (kcal fra fôrleverandør eller fyll inn prosentandel fett, karbohydrater og protein - så regner vi og gir råd.


Vi skal selvsagt være forsiktig med å komme med anbefalinger. Dog er det slik at våre anbefalinger er gitt med grunnlag i de opplysningene dere skriver inn.

Pris på fôrrasjonen

Beregnet på dine opplysninger

Din fôrrasjon bestående av: % våtfôr og % tørrfôr koster: 0 Kr.

FôrkalkulatorV2

Arbeidet med FôrkalkulatorV2 er fullført og vi har en fungerende versjon for medlemmer. For å få tilgang til versjon to må du logge inn. Bli medlem hos racedogs.org

LøpsplanleggerV1.0

FôrkalkulatorV2 vil når den blir ferdig en gang bli et nyttig verktøy for løpsplanlegging, snackestrategi og fôringsstrategi. Vi ser for oss mulighet for å velge løp, sjekkpunkter, anslå kjøretid osv...

Både FôrkalkulatorV2 og LøpsplanleggerV1 er forbeholdt medlemmer av Racedogs.org.