Stamtavle
_Hope

Frams Minto

Zorro
Doc Holliday
Rosie

Sabena

Skogens Takk

Masi

Gaga

Øre
Blacky

Skogens Øye

Cruella
Joker

Eyla