Stamtavle
Ime

Frams Minto

Zorro
Doc Holliday
Rosie

Sabena

Skogens Takk

Masi
DioHigginsTyrol
Banjo

Backens Dixie

Backens August
Jeppedalens Chevy