Om Racedogs.org og ansvarsfraskrivelse

Racedogs.org skal være en ressurs for sledehundkjørere som ønsker å benytte systemet for å "huse" egen kennel.
Racedogs.org er åpen, det vil si at alle kan se hunder, kenneler og eiere/oppdrettere. Medlemmer har i tillegg rettigheter til å registrere hunder og eiere/oppdretter, tilgang til å genere Chipsliste, gjennomføre test-avl, statistikk og en side som omhandler avl og metode for innavlsberegning.

Fokuset vårt er sledehunder og deres stamtavler.


Eier av Stamtavler/Racedogs.org


Svein Åge Jakobsen e-post: Racedogs.org


Copyright © 2006-2009 Karin Schellner. Stamtavler/Racedogs.org: Svein Åge Jakobsen (Copyright © 2012 - 2019) Vi har videreutviklet Racedogs.org og har rettighetene til en mengde kode som vi har utviklet, enten selv eller Erik Bentsen i Foxdata AS.
Koden som er utviklet er først og fremst utviklet for å oppfylle behov vi sledehundkjørere har til stamtavleprogrammet. Vi har også redesignet siden og oppdatert CSSen.


Ansvarsfraskrivelse

Racedogs.org er et databasesystem for lagring av stamtavler. Stamtavlene registreres av medlemmene. Vi er ikke ansvarlig for det som blir registrert, kun å huse stamtavlene.

Racedogs.org er ikke ansvarlig for eventuelle feilregistreringer eller mangelfulle registreringer gjort av medlemmer av Racedogs.org. Vi skal heller ikke henge ut de som gjør feil! Vi skal i fellesskap bidra til at hundene som er registrert på Racedogs.org skal være så korrekte som mulig.

Vi kan heller ikke holdes ansvarlig for eventuelle feil andre gjør. Racedogs.org er ikke ansvarlig for eventuelle misbruk av copyright for bilder eller andre opplysninger. Kort sagt, vi er helt uten skyld og ansvar!!! Det eneste vi gjør er å tilby et raskt og sikkert Stamtavlesystem til de som ønsker å benytte tilbudet!
Eiendomsretten


Racedogs.org eier ikke opplysningene som medlemmene registrerer her på nettstedet!!! Alle opplysninger legges offentlig ut og alle med tilgang til datamaskin har også tilgang til disse opplysningene. Opplysningene er fritt tilgjengelig og andre kan bruke opplysningene. Rett og slett til beste for sledehundavl. Eiendomsretten til stamtavlene til hundene som er registrert på Racedogs.org tilhører oppdretteren/eieren av hunden.

Alle som registrer stamtavler bruker opplysninger fra andre oppdrettere. Eiendomsretten til de ulike hundene i stamtavlene tilhører den enkelte oppdretter/hundeeier, om det er mulig å eie genene til andre invivider? Racedogs.org huser og formidler stamtavlene til beste for sledehundavelen.
Eiendomsretten Copyright

Copyright gjelder kun det vi har endret i programmet, det vil si nye koder, endringer i databasestrukturen. Resten kan skaffes ved å laste dette programmet ned fra internett. Vår Copyright gjelder ikke innholdet, det er det den enkelte hundeeier eller oppretter som har, om man kan ha Copyright på ei stamtavle eller på anene til hunder. Vi synes ikke det!Medlemmene


Alle medlemmer kan redigere alle hunder og personer, dette gjør vi for at eventuelle feil blir rettet opp raskt og effektiv. Hunder kan flyttes mellom kenneler eller bort fra kenneler. Dette stiller krav til de som skal gjøre endringer på Racedogs.org!Medlemskap


Alle som ønsker kan bli medlem. Forutsetning for medlemskap er at du registrer deg via systemet (Registrer meg, øverst til høyre på siden)
Du er medlem så lenge du ønsker å være medlem.

Utmelding
Selvsagt er det mulig å melde deg ut, eller bare slutte å registrere/bruke Racedogs.org. Vi kan dessverre ikke slette deg fordi vi også sletter brukeren som registrator på hundene dine ─ og det vil være feil. Det ser vi på som useriørst og ikke en farbar vei.

Sletting av hunder
Det er kun administratorer som kan slette hunder. Ved utmelding blir ikke hundene slettet. Sletting av hunder kan påvirke en mengde stamtavler, noe vi ikke ønsker skal skje.

Ekskludering
Vi lover å ikke ekskludere medlemmer selv om vi skulle bli sure på enkelt personer. Så barnslig vil vi ikke tillate oss å bli.

Grunn for ekskludering
Om enkelt medlemmer redigerer hunder feil, ødelegger stamtavler eller saboterer systemet, vil vi kunne ekskludere medlemmet. Først vil vedkommende få mulighet til å uttale seg og få en advarsel. Om situasjonen ikke bedrer seg medfører det ekskludering.

GDPR
De som er medlem har selv valgt å bli medlem og registrere sine opplysninger på Racedogs.org. Vi har så lang det er mulig fjerne mulighet for ikke medlemmer til å finne personopplysninger, for medlemmer vil disse i stor grad være tilgjengelig. Om alle personopplysninger skal anonymiseres blir hele poenget med tilbudet Rcedogs.org borte.

Alle andre

Alle som vil kan kopiere koden til enkelt hunder og lime det inn på hjemmesiden sin, om det er hunder i vårt system som de ønsker å ha på sin side. Stamtavler skal være en ressurs for hundekjørerne og vi ønsker å imøtekomme dette gjennom å stille databasen tilgjengelig for alle. Koden til stamtavlene er å finne på siden til hver enkelt hund. Scroll deg nedover, til stamtavla og velg hvilken kode du ønsker - med eller uten bilder.
For å få tilgang til medlemsfordeler som avlsplanlegging, testavl osv. må du være medlem og innlogget!Det vi er ansvarlig for


Vi er ansvarlig for å gjøre så godt vi kan for å holde Racedogs.org oppe, og sørge for at siden og databasen fungerer optimalt. Vi skal gjøre det vi kan for at tilbudet ikke skal bli tregt og utilgjengelig.

Om du har spørsmål eller kommentarer: .
På grunn av funksjonalitet som måtte finnes i Racedogs.org eller linker til andre hjemmesider eller lignende. - Vi er ikke ansvarlig for innhold i nettsider som eventuelt linkes fra/til Racedogs.org.


Reklame eller snikreklame vil bli fjernet umiddelbart, advarsel vil bli gitt og brukeren mister tilgang til Racedogs.org.

Det er ikke i Racedogs.org interesse å misbruke copyright. Racedogs.org er en ikke-kommersiell side og en database for Racedogs.org for sledehundkjørere. Kanskje det raskeste stamtavlesystemet for sledehunder.

Racedogs.org er drevet ikke-kommersielt og på fritiden, dette medfører at det ikke kan forventes hjelp umiddelbart når behovet for hjelp er til stedet eller på dagtid. Selv om dette er en ikke-kommersiell side gjør vi det vi kan for at siden skal fungere og våre tilgjengelig.

Vi anbefaler alle å laste ned sine hunder til egen datamaskin. Det er også mulig å ta ut koden for enkelt hunder og lime inn HTML-koden på egen hjemmeside. Vi har erfart at stamtavlesystemer kan gå ned og at det kan veeeeeldig ta lang tid å få de tilbake igjen. Dette kan også skje med Racedogs.org.
Vi tar sikkerhetskopi av databasen og har selvsagt koden til Racedogs.org, så det vil våre forholdsvis enkelt og raskt å få opp siden på nytt.Racedogs.org har etablert et skyggenettsted for utvikling, testing og for sikkerhetskyld. Dette sikrer at utvikling og testing skjer lokalt og at koder som benyttes fungerer som de skal, før de lastes opp til den offentlige nettsiden som brukerne har tilgang til.Til dette nettstedet laster vi med jevne mellomrom databasen ned. Dette sikrer at vi har dataene tilgjengelig om noe skulle skje...