Racedogs ikke tilgjengelig etter 1. desember


Racedogs.org driftes på fritiden som et gratistilbud for medlemmene. Koden må oppdateres og tilpasses en nyere versjon, og det er et stort arbeid. Det vil derfor ta noe tid før vi er tilbake med den funksjonaliteten brukerne kjenner til.

Målet er at Racedogs.org skal fortsette som et åpent og gratistilbud. Vi er ikke helt i mål ennå. Bidragene som kommer inn vil bidra til at Racedogs.org blir tilgjengelig raskere enn uten bidrag.


Invitasjon til spleiselag

For å delta i spleiselaget setter dere inn det beløpet dere har råd til å bidra med eller det dere synes tilbudet er verdt. Målet er å oppdatere Racedogs.org til nyeste versjon.

Konto for spleiselaget

Konto for spleiselaget: 0534.66.03005

Kontoeier: Svein Åge Jakobsen

Oppdatering

Innsamlet beløp vil bli gjort kjent her:

Dato: 5.1.19

Innsamlet beløp kr.: 2 150

Mål for innsamling: 20.000 krOppdateringer

Vi har "gamlet" litt og er godt i gang med oppdateringen. I skrivende stund (22.12.18) er om lag 50% av koden oppdatert. Det vil si at nå starter det krevende arbeidet. Alle bidrag til spleiselaget er av stor betydning.Racedogs not available after December 1st


Racedogs.org operates at leisure as a free offer for members. The code needs to be updated and adapted to a newer version, and it's a big job. Therefore, it will take some time before we return with that functionality the users know.


To fund the update of the entire Racedogs.org to the latest version of php, we arrange a funding to raise money for the job.


So far, it seems that there is no interest in helping Racedogs.org get up and running again. It's okay, but it may also mean that Racedogs.org is not needed.


For those who wish to contribute ... Send us an e-mail to get information in English.

Svein Åge Jakobsen e-post: Mail to Racedogs.org