Personvernerklæring

Denne personvernerklæringen handler om hvordan Racedogs.org samler inn opplysninger fra brukerne og medlemmer og hvordan opplysningene brukes.

 • Behandlinsansvarlig

  Racedogs.org ved eier Svein Åge Jakobsen er behandlingsansvarlig. Det er kun behandlingansvarlig som har tilgang til opplysninger som samles inn og som ikke alle andre/medlemmer har tilgang til. Opplysningene brukes for å forbedre brukeropplevelsen.

 • Registrerte opplysninger

  Medlemmene registrer selv sine opplysninger som kun er tilgjengelig for andre medlemmer, når de er innlogget. Medlemmer har også mulighet for å redigere egne opplysninger. Opplysningene brukes kun som en del av stamtavletilbudet, Racedogs.org bruker ikke opplysningene i annen sammenheng. Det er frivillig å bli medlem og medlemskap regnes som samtykke i denne sammenheng.

 • Cookie

  For at systemet skal fungere etter forutsetningene settes det en informasjonskapsel (cookie), men kun der medlemmer logger seg inn på systemet. For besøkende sette ikke Cookie. Cookien brukes for å holde rede på aktiviteten under registrering og oppdatering av opplysninger. Innholdet i Cookien blir kryptert.
  Det kan bli aktuelt å sette cookie også for besøkende for å lære om hvordan besøkende bruker systemet, dette for bruk i forbedringsarbeidet med systemet.

 • Session

  Vi tar i bruk session, men det er kun for at den enkelt bruker skal kunne få en oversikt over antall sider de har besøkt.Også dette i arbeidet med å forbedre brukeropplevelsen her på Racedogs.

 • Søk

  Racedogs lagerer ikke søk brukerne eller besøkende foretar på nettstedet.

 • Webanalyse

  Det samles ikke inn informasjon om brukernes aktivtet, kun teller antall sidevisninger for å holde en viss oversikt over antall sidevisninger. Vi teller også antall besøkende til en hver tid. Dette skjer via registrering av IP-adressen. Ip-adressen lagres i databasen så lenge besøket varer, når nettsiden forlates slettes IP-adressen.

 • Forkalkulator

  Vi lagrer ingen opplysninger på Forkalkulatorsiden. Alt blir borte når du forlater siden. Vi teller besøket, beskrevet i punktet ovenfor.

 • Utlevering av opplysninger

  Racedogs.org leverer ingen opplysninger til tredjepart.