Oversikt over funksjonalitet i Racedogs.org

Her har vi samlet en oversikt over funksjonaliteten og beskrivelse av hvordan du kan bruke Racedogs.org. Vi ser ikke bort i fra at dette kan være et fornuftig sted å starte når en skal bruke Racedogs.org.
Racedogs.org er først og fremst en databasedrevet stamtavleregister der medlemmer registrerer sine sledehunder. På denne siden finner du oversikt over følgende temaer og funksjonalitet.


Videreutvikling av Racedogs.org:


Under finnes en nærmere forklaring på de ulike funksjonene i Racedogs.org. Du klikker bare på det du ønsker å lese mer om - og vips så er du der raskt og enkelt - nesten slik Racedogs.org fungerer "all over". Racedogs.org skal være et raskt og enkelt system, uten for mye krims krams som tar tid og som gir liten nytteverdi. Om det kommer nye funksjoner, så skal de dekke et reelt behov, ikke komme fordi de er kjekke å ha. Unyttige ting hopper vi glatt bukk over. Dog har vi respekt for at det er ulike behov, kanskje også behov som vi ikke ser selv. Er det funksjoner du kunne tenke deg? Send oss en e-post: Forslag til forbedringer i Racedogs

Registrering av hunder

Det er kun medlemmer som kan registrere hunder på Racedogs.org!!!
For å registrere hund: klikk på menypunktet "Hunder" -> velg Registrer hund Du kommer nå til et nytt vindu der du kan fylle inn hundens navn. Skriv inn navnet til hunden og klikk "OK". Det bli foretatt et søk i databasen på hunder med likelydende navn. Om det finnes hunder med likt navn kommer dette opp. Er du sikker på at hunden ikke er registrert i databasen, velg "Radioknappen" nederst med teksten "Jeg har sjekket 'hundenavnet' og den hunden jeg skal registrere er ingen av de ovenfornevnte." Klikk OK! Du kommer nå til det viktigste vinduet på Racedogs. Her kan du registrere:


 • Oppdretter: Om du er sikker på at oppdretteren ikke er registrert i databasen - fyll inn hele navnet. Dog vil uansett det komme opp forslag om det er registrert noen i databasen med likelydende navn.
 • Eier: Fyll inn navnet til eieren, om eieren er registrert i databasen, kommer det opp forslag.
 • Navn: Allerede fylt inn ved registreringen
 • Chipsnummer: Her er det straight forward - fyll inn nummeret
 • Kennel: Om du ønsker at dine hunder enkelt skal kunne finnes via "sorter på Kennel", er det viktig å fylle inn et kennelnavn. Har du ikke det, bruk navnet ditt. Er det andre som eier hunden og har kennelnavn, fyll inn kennelnavnet til eieren.
 • Far: Om far er registrert i databasen vil det komme opp forsalg til "far", når du fyller inn navnet til far. Om far ikke er registrert, må du fullføre registreringen og så fylle inn far via stamtavla til hunden når du klikker på lagre.
 • Mor: Mor handteres lik som far ble handtert.

Før du eventuelt starter registreringen, kan det være fornuftig å sjekke om far og/eller mor allerede er registrert på Racedogs.org. Er det det blir registreringen veldig enkelt. Er de ikke registrert, følger du bare veiledningen for registrering av hunder. Når hunden er registrert uten foreldre, anbefaler vi at du bruker stamtavla som finnes under der opplysningene om den hunden du har registrert, til å registrere resten. Det er bare å klikke på "legg til far" eller "legg til mor".


Flere hunder med samme navn

 • (1) Om det dukker opp flere hunder med samme navn, når du registrer i "/manage.php" er det smart å ikke velge hund, men klikke på lagre.
 • (2) Du kommer da til /details.php. Nederst på siden finner du stamtavla til den aktuelle hunden - her kan du klikke på legg til.
 • (3) og du kommer da til addDog.php med betydelig søkefunksjon.
 • (4) Skriv inn navnet på den aktuelle hunden og klikk på "OK". Du kommer nå til fila checkdog.php - her listes det opp alle hunder i databasen med samme navn. For å gjøre det enklere å velge riktig hund, kommer alle med registrerte foreldre, kjønn farge og årstallet den er født. Er du ennå i tvil gjør oppslag av de alternativene du er usikker på - da kommer alt som er registrert om hunden opp.
 • (5) Er du ikke i tvil - velg ønsket hund!

Redigering av registrerte hunder

Redigering av Registrert hund er veldig enkelt. Søk/hent fram hunden du ønsker å redigere, klikk på "Oppdater". Du kommer nå inn i redigeringsmodus og kan gjøre de endringene du ønsker. Etter at redigeringen er gjennomført og lagret, kommer det fram hvem som har redigert hunden. Medlemmer kan redigere alle hunder som er registrert i databasen. Det er viktig at redigering skjer kontrollert og skikkelig. Formålet med å gi tilgang til redigering er at vi på denne måten kan holde Racedogs.org mest mulig korrekt.
Ved redigering av hunder andre har registrert er det viktig at du er 100% sikker på at de endringene du gør er korrekt. Er du i tvil - kontakt den som registrerte hunden første gang.


Registrering av løp på hunder

Det er nå mulig å legge til løp den enkelte hund har gått de årene den er/var aktiv løpshund. Løp legges til der du normalt oppdaterer opplysningene om den enkelte hund. Vi tror at dette unike tilbudet bidrar til at avlsplanlegging ved hjelp av Racedogs.org blir bedre og mer kvalitetssikret. Det eneste systemet som tilbyr medlemmene å legge til hundenes prestasjoner.

Kenneloversikt

For å vise kenneloversikt velger du "List hunder" fra menyen, og velger sorter på Kennel. Det kommer nå opp en ny side med oversikt over alle kennelene som er registrert på Racedogs. Velg den kennelen du ønsker å se på.


Chipsliste for kenneler

Racedogs.org har laget en funksjon for medlemmer der de enkelt og raskt kan generere en chipsliste for egen kennel. Denne funksjonen er forbeholdt medlemmer. Når du er innlogget på Racedogs kommer det opp en ny menyenhet, klikk på menypunktet "Chipsliste", velg kennel du ønsker å genere chipsliste for, fyll inn løp og klasse, merk av hundene som skal v"re med i chipslisten og klikk "lag liste". Nå kommer Chipslisten fram med de hunder du har valgt og det er bare å skrive ut lista. For å skrive ut lista klikker du på: Ctrl og P på tastaturet ditt - og så kommer Chipslista ut.


Søkefunksjoner

Det finnes flere søke muligheter. Det enkleste er å benytte søkefeltet på forsiden. Skriv inn minst tre bokstaver i feltet og klikk på søk. Resultatet som kommer opp inneholder alle hunder med likelydende bokstavkombinasjon. Velg din hund og klikk på den - og den kommer opp raskt. Du kan også velge å søke under menypunktet "Hunder" og velge søk etter hunder. Dette søket gir deg mange muligheter for å gjøre søket mer konkret enn søkefunksjonen på forsiden.


Linking av egne hunder til egen hjemmeside

Om du har egen hjemmeside og ønsker å ha hundenes stamtavler på egen hjemmeside, er det bare å kopiere koden som du finner på siden for hver enkelt hund. Klikk på linken "HTML kode for denne stamtavla", som du finner rett over stamtavla til hunden. Når du har klikket på linken genereres en HTML-kode som du kopierer og limer inn på hjemmesiden din. Du kan velge to kodesett, et med bilde og et uten bilde. Om du har lastet opp bilde av hunden på Racedogs, kan du velge den med bilde om du ønsker det, har du ikke lastet opp bide av hunden er det jo greit - da velger du koden uten bilde.


Sletting av hunder

Sletting av hunder er ikke tillat. Hunder kan gå igjen i andre stamtavler og kan naturlig nok ikke slettes. Dog er det noen unntak der vi sletter hunder. 1. dobbeltregistrerte hunder, kan slettes. Gi Admin beskjed om hvilken hund med Id som skal slettes. Feilregistreringer kan slettes, samme prosedyre som sletting av dobbeltregistreringer. Av sikkerhetsmessige grunner er det kun Admin som har tillatelse til å slette hunder.


List hunder

List hunder er en veldig nyttig funksjon, og du kan velge flere metoder for å sortere hundene som er registrert i databasen.

 • Sortert alfabetisk.
 • Sotert på Kennel.
 • Sotert på fødselsland.

Velg ønsket medtode og let/sorter i en rask og enkel database.


List oppdrettere/eiere

List eller søk blandt oppdrettere/eiere er en nyttig funksjon, spesielt om du er på jakt etter opplysninger eler har opplysninger du ønsker å registrere i databasen. List oppdrettere/eiere - sortert alfabetisk, gir deg mulighet for raskt å finne den du er på jakt etter. Denne funksjonen ligner mye på "List hunder", og fungerer like raskt som resten av Racedogs.


Flytting av hunder til annen eier/kennel

Dette er også en grei funksjon å vite om. Dette er veldig enkelt. I redigeringsmodus for den hunden du ønsker å flytte sletter du nåværende eier med å klikke på den røde X og bekrefter at du ønsker å gjøre det. Skriv inn navnet på ny eier og bekreft dette. Til slutt sletter du nåværende kenneltilknyttning og fyller inn ny kenneltilknytning. Klikk lagre og du har flyttet hunden til ny eier og kennel.


Døde hunder

Når hunden dør er det to - tre ting som bør skje: 1. Fyll inn dødsdato og år. 2. Slett kenneltilhørighet. Når Kenneltilhørigheten slettes fjernes hunden fra din kennel, men ikke fra databasen. 3. For å fjerne hunden fra eierlisten, kan en slette seg selv som eier inne på hundens redigeringsside. Når du sletter deg som eier, kommer den ikke opp eierlisten, men finnes selvsagt fortsatt i databasen.