Framhevet bilde

Fra bildedatabasen

Navn: max

Kennel: team pettersson

Litt statistikk for Racedogs.org

  • Det er registrert 14405 hunder i databasen.
  • Det er 643 medlemmer på Racedogs.org!
  • Det er registrert 1113 hunder med Chipsnummer i databasen
  • Kjønnsfordeling: 6830 tisper og 6950 hanner i databasen
  • Det er registrert 3516 hunder med bilde i databasen
  • Det er registrert 1327 løpshunder som har deltatt på 200 løp.

Racedogs Nyheter

Kan bli borte en stund

Racedogs.org er skrevet i programmeringsspråket php. Den versjonen som er benyttet på Racedogs.org blir ikke støttet lengere, det vil si at store deler av nettstedet ikke vil kunne vises, uten at koden oppdateres til en nyere versjon. Det er et stort arbeid og vil ta noe tid. Vi vurderer å kjøpe tjenester for å få fart i utviklingen. Denne kostnaden er jeg ikke interessert i å ta alene, og inviterer derfor brukerne av Racedogs.org på spleiselag. Racedogs.org har ikke egen konto, så konto for undertegnede som ikke er i bruk til noe annet er tenkt benyttet. Benytt konto: 0534 66 03005 for å bidra i spleiselaget, kontoens eier er Svein Åge Jakobsen. Jo flere som deltar jo raskere klarer vi å oppdatere Racedogs.org. Dette er en engangsinvitasjon til spleiselag – så bidra gjerne.

Overgang til https://

Racedogs.org er oppgradert til å benytte https-protokollen for økt sikkerhet.

Automatisk godkjenning av bruker

Nye brukere blir nå automatisk godkjent på Racedogs.org.

Etter registrering får du en e-post som inneholder en link du må klikke på for å bekrefte e-postadressen din.